Bizitegi lagunduak

Herriaren zerbitzuek jarraipena egiten diete bizitegi lagunduen alokatzaileei Hiriburun egiten zaizkien bizitegi eskariei.

Gizarte Bizitzaren Etxean har daitezke dosierrak; Office 64 de l’Habitat delakoak kudeatzen dituen bizitegietarako dira.

OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 allée de Laplane
CS 88531
64185 BAYONNE CEDEX
Tél : 05 59 43 86 86

Logements CANDELÉ 
Logements Domaine d’HARRETCHE
Logements KURUTXETA
Logements BIHOTZA
Logements ALA LEKUA
Logements HIRIBERRI
Logements ATEA